Opět po nějakém čase vám přinášíme prázdninové číslo Vojtíka, které obsahuje vřelé slovo otce Christiana, kompletní informace o hospodaření duchovní správy, jejím rozpočtu a také o tom co bude do budoucna potřeba. Navíc k tomu i další zajímavé čtení.   

A znovu připomínám, že Vojtík je časopis nás všech a chceme-li aby vycházel častěji a pravidelněji, potřebujeme ho něčím nakrmit. Svoje postřehy, nápady, zprávy o různých akcích nebo o dění ve společenstvích rodin a hotové příspěvky prosím posílejte na mail redakce vojtik(zavináč)morha.com   

Nové číslo si můžete koupit v kostele nebo přečíst zde 

Prosím, jestli víte o někom, kdo do kostela nemůže přijít a o Vojtíka by stál, doneste mu/jí ho. 

Archiv všech čísel   

Přeji vám požehnaný čas  odpočinku a letních radostí                Vít Grec

Po delším čase vám přinášíme nové velikonoční číslo Vojtíka, které mimo jiné obsahuje i duchovní program velikonočního třídení a období po Velikonocích.  

A znovu připomínám, že Vojtík je časopis nás všech a chceme-li aby vycházel častěji a pravidelněji, potřebujeme ho něčím nakrmit. Svoje postřehy, nápady, zprávy o různých akcích nebo o dění ve společenstvích rodin a hotové příspěvky prosím posílejte na mail redakce vojtik(zavináč)morha.com   

Nové číslo si můžete koupit v kostele nebo přečíst zde 

Prosím, jestli víte o někom, kdo do kostela nemůže přijít a o Vojtíka by stál, doneste mu/jí ho. 

Archiv všech čísel   

Přeji vám požehnaný čas Velikonoc               Vít Grec

 

Nechce se tomu věřit, ale poslední číslo Vojtíka vyšlo téměř před rokem. Tak moc i do redakční práce zasáhly dvě vlny pandemie. Ano, možná to může znít jako hloupá výmluva redakce, ale není to úplně tak. Ano, mohli jsme vydat nějaké čistě on line číslo, ale to se nám úplně nechtělo. A tak teď, kdy se zase můžeme relativně početně scházet, jsme připravili nové vydání, které bude v kostele k dostání i v tištěné podobě. Prosím, jestli víte o někom, kdo do kostela nemůže přijít a o Vojtíka by stál, doneste mu/jí ho. 

A znovu připomínám, že Vojtík je časopis nás všech a chceme-li aby vycházel častěji a pravidelněji, potřebujeme ho něčím nakrmit. Svoje postřehy, nápady a hotové příspěvky prosím posílejte na mail redakce vojtik(zavináč)morha.com   

Nové číslo si můžete koupit v kostele nebo přečíst zde 

Archiv všech čísel 

Přeji vám požehnaný advent  a milosti plné Vánoce                                                                                                  Vít Grec

 

Nechce se tomu věřit, ale náš dvaadvacetiletý mladík Vojtík má za sebou 150 vydání. V tomto čísle si, kromě drobné rekapitulace z pera našeho milého rektora P. Jana, přečtete o nedávných úspěšných akcích, které velmi pomáhají našemu společenství vyjít ze svých ulit a fungovat spolu. A ještě k tomu pro dobrou věc. Také potřebujeme vaši pomoc s vizí našeho společenství, konkrétně vaše náměty, jak ještě lépe naplnit neděli. Svoje postřehy prosím posílejte na mail svvojtech.rada(zavináč)gmail.com. 

Tam a nebo na adresu redakce vojtik(zavináč)morha.com můžete poslat vaše příspěvky nebo náměty do příštího čísla, které chystáme na únor.  

Nové číslo si můžete koupit v kostele nebo přečíst zde 

Přeji vám požehnané a milosti plné Vánoce                                                                                                  Vít Grec

Předprázdninové „dvojčíslo“ Vojtíka vás zaujme nejen úvodníkem se Svatodušní tématikou a inspirativními litaniemi ke Sv. Duchu. Velký prostor věnujeme úsilí pastorační rady o restart aktivit směřujících k oživení a proměně našeho společenství ve společenství účedníků, kteří hlásají radostnou zvěst. Dozvíte se také o letních táborech Rytířů a Indiánek, o programu duchovní správy do prázdnin a o prázdninách a spoustu dalších zajímavostí z našeho života. 

Nové číslo si můžete prohlédnout zde Vojtík148

Předvelikonoční číslo Vojtíka vás seznámí nejen s programem duchovní správy před a o Velikonocích, ale také přináší informace z pastorační rady a ze života různých skupin a společenství fungujících při našem kostele. Dále v čísle najdete program akcí, které v kostele pořádá duchovní správa, pastorační středisko a Křesťanská akademie. 

Nové číslo si můžete prohlédnout zde vojtik147

 

Dnešní sbírka je na pomoc obyvatelům Středního a Blízkého východu.

V pondělí a ve středu budou pravidelné bohoslužby v 17:30 hod.

V pátek je slavnostní den pro celou pražskou arcidiecézi. Pro nás z toho plyne:

V pátek nebude náboženství a nebude schůzka rytířů ani indiánek.

Program bude tento:
Od 18:00 hod zde začne přípravný program modliteb a čtení textů pana kardinála Berana.

V 19:00 hod budou v čestné koloně přivezeny ostatky pana kardinála a s nimi přijedou i čeští a moravští biskupové a čestní hosté. Rakev bude přinesena do kostela a budou následovat Svatovojtěšské nešpory. Po nešporách budou ostatky převezeny do Strahovské baziliky.

Zde potom ještě večer bude modlitba Taize.

Přinášíme nové 132. číslo „farního“ časopisu Vojtík, jvojtik132ehož příloha je věnována obrazu M. Rady, který bude po dobu postní instalován v našem kostele.

Číslo lze nalézt také spolu se všemi elektronicky publikovanými čísly v archivu Vojtíka.

Vojtik131  Na neděli, kdy církev slaví Slavnost Ježíše Krista – Krále, vychází nové číslo Vojtíka s pořadovým číslem 131. Najdete v něm například témata jako jsou:

Naše korejská komunita – první kroky ke sblížení

Možnosti podpory domácího hospice Cesta domů

Změny v adventu aneb jak rodiče k volnému večeru přijdou