Milí přátelé,

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zveřejnil dotazník k plánované proměně kampusu vysokých škol v Dejvicích. Do konce března můžeme všichni přidat svoje postřehy a náměty k této důležité části našeho města, do které by podle mého názoru měl být více zapojený i náš kostel. Zatím stojí trochu stranou zájmu autorů studie, ale možná to účastí v dotazníku můžeme ještě změnit. Například KTF a prostor před fakultou do proměn zahrnutý je, což je nadějné. Vřele doporučuji si prohlédnout celou studii úprav, je to pěkně připravené a pohledem na proměněné okolí našeho kostela třeba i my sami přijdeme na další pozitivní myšlenky.

Více na odkazech:

https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ideova_koncepce%20_rozvoje_verejneho%20_rostoru.pdf

https://www.iprpraha.cz/kampusdejvice

Srdečně

Vojtěch Jirsa