S ohledem na epidemický výskyt různých respiračních onemocnění, covid-19 nevyjímaje, si vás dovolujeme požádat při návštěvě kostela  o dodržování základních hygienických pravidel:

 • pokud máte příznaky onemocnění – kašel, rýmu, bolest v krku –  zůstaňte doma
 • pokud přesto musíte do kostela jít, použijte po celou dobu pobytu respirátor nebo aspoň roušku, všichni ostatní vám budou vděční
 • při vstupu do kostela si vydezinfikujte ruce – dezinfekční stojan u vchodu do kostela funguje
 • při kašlání použijte kapesník

Pokud chcete, mužete používat respirátor nebo roušku i preventivně jako ochranu svého zdraví, nikdo se vám nebude smát, je to normální. 

Děkujeme vám za pochopení a spolupráci

Vít Grec

 

Milé sestry, milí bratři, 

Jsme rádi, že se stále můžeme scházet v kostele ke slavení eucharistie. Velmi nám leží na srdci, abyste se v kostele cítili co nejbezpečněji, a to i s ohledem opět se zhoršující situaci. K tomu jsme na Pastorační radě na základě vládou vydaných pravidel Protiepidemického systému zpracovali pokyny, které shrnují zásady pro návštěvu kostela. Prosíme, seznamte se s nimi a dodržujte je.  Zvláště bych chtěl požádat o dodržování rozestupů a využití všech prostor kostela. Za tím účelem byla nedělní přihlašovací tabulka upravena tak, že jednotlivé segmenty kostela (hlavní loď , kaple, levá loď a balkon) jsou barevně odlišeny. Při příchodu do kostela pak prosím zaujměte místa  ve vámi zapsané části. Děkujeme.

Pravidla PES pro kostel sv. Vojtěcha

Přeji vám pokojný zbytek adventu

Za Pastorační radu Vít Grec

Milí bratři a sestry, přátelé,

poslední opatření vlády nám umožňují znovu konat bohoslužby ve větším počtu: od čtvrtka 3. 12. se může shromáždit takový počet osob, který odpovídá 30% kapacity míst k sezení v kostele – což u sv. Vojtěcha činí ne více než 100 lidí na jedné bohoslužbě. Nadále je třeba zachovávat rozestupy cca 2m (netýká se členů jedné domácnosti), používat dezinfekci a roušky.

Pro naše společenství to znamená, že můžeme bez potíží konat obvyklé všednodenní bohoslužby (pondělí a středa od 17:30). Nedělní mše svatá se musí opakovat tak, abychom se všichni vystřídali (prozatím bude nedělní program následující: mše sv. v 8:30, v 9:30 a v 10:30). Bohoslužby se budou kvůli možnosti udržovat rozestupy konat vždy v hlavní lodi, v neděli budou přístupné i balkóny a boční lodi.

Pokud nepřijdou nová omezení, proběhnou vánoční bohoslužby podobně jako za normální situace, jen jejich počet a čas bude upraven podle aktuálních možností – ty teď ještě neumíme přesně odhadnout.

Přijmout svátost smíření je možné vždy po všednodenních bohoslužbách, a také v průběhu celého nedělního dopoledne. Využijte, prosíme, těchto možností co nejdříve, aby nevznikl nával těsně před Vánocemi. Slavení svátosti smíření pro děti a mladé se bude konat v pondělí 14. 12. od 16:30 (děti do 10 let) a znovu po pondělní mši sv. (mládež).

Návštěvy kněží u seniorů a nemocných jsou při zachování potřebné opatrnosti možné. Nebojte se kněze zavolat, jsme vám k dispozici (P. Jan 608/208725, P. Christian 777/317331).

Vyučování náboženství a ostatní aktivity se budou konat podle aktuálních možností a informovat o nich budou na našem webu či prostřednictvím mailu a telefonu ti, kteří je mají na starosti.

 

Přejeme vám advent naplněný tichou radostí a nadějí!

 

Vaši P. Jan, P. Christian, jáhen Martin

Milí bratři a sestry,

nedělí 29. 11. vstoupíme do radostného adventního očekávání.

Bohoslužby se budou konat podobně jako minulou neděli: mše svatá bude v 8:30, v 9:30 a v 10:30 v hlavní lodi kostela. Vedle toho bude celé dopoledne kostel otevřený, s možností osobní modlitby a přijetí svátosti smíření a eucharistie.

Požehnání a rozsvícení adventních věnců proběhne při každé boholsužbě a bude možné také individuálně kdykoliv v průběhu dopoledne.

V souladu s vládními opatřeními se zvyšuje počet účastníků na každé bohoslužbě na 20 osob. Protože lidé žijící ve společné domácnosti se pro tyto účely považují za jednu osobu, prosím, abyste se v případě účasti rodin zapisovali jen do jednoho řádku např. takto: Novákovi 5x). Na bohoslužby se, prosím, zapisujte na tomto odkazu.

Po zkušenostech z minulé neděle měníme poněkud využití prostorů našeho kostela: 1) eucharistie se bude slavit vždy v hlavní lodi, 2) boční kaple sv. Vojtěcha bude k dispozici pro osobní modlitbu, individuální přijetí svatého přijímání a požehnání adventního věnce, 3) ve zpovědní místnosti u vchodu bude k dipozici kněz pro slavení svátosti smíření.

Jsme k dispozici, neváhejte nás kontaktovat.

Modlíme se za vás všechny a vyprošujeme požehnaný advent!

Vaši P. Jan, P. Christian, jáhen Martin

Aktuální program kostela sv. Vojtěcha

S ohledem na aktuální protiepidemická opatření z 22. 10. 2020 (viz www.vlada.cz) je do odvolání upraven provoz našeho kostela takto:

 • Nemohou se konat veřejná setkání a programy duchovní správy.
 • Nekonají se běžné veřejné bohoslužby – mohou zde však proběhnout svatby a pohřby (do 10 účastníků).
 • V době obvyklých bohoslužeb (neděle 9:00 –11:30, pondělí a středa 17:00 – 18:30) je kostel sv. Vojtěcha OTEVŘEN k osobní modlitbě, k individuálnímu kontaktu s knězem a k přijetí svátosti smíření, eucharistie a pomazání nemocných.
 • Setkání s knězem mohou probíhat jen jednotlivě – je pro ně vyčleněna boční kaple sv. Vojtěcha a zpovědní místnost u vchodu.
 • Při individuální návštěvě kostela je třeba zachovávat obecná pravidla, která platí na veřejnosti: použít roušku, dezinfikovat si ruce, zachovat odstup alespoň 2 m od dalších osob, vydat se do kostela ve skupině mohou nejvýše 2 osoby – omezení počtu shromážděných osob se však nevztahuje na rodiny a členy společné domácnosti – ti se považují dohromady vždy za 1 účastníka.
 • Kontakt s kněžími a osobní duchovní služba je i nyní možná – jsme k dispozici! V případě potřeby se na nás obraťte na tel. čísle +420/608/208 725 (P. Jan Kotas, P. Christian Pšenička).
 • Povzbuzujeme všechny ke společným modlitbám v rodině, inspiraci najdete na stránkách www.liturgie.cz
 • Přenosy bohoslužeb je možné sledovat prostřednictvím vysílání Televize Noe, Radia Proglas nebo na internetové stránce www.mseonline.cz

Myslíme na vás všechny v modlitbě a přejeme vám požehnanou Boží neděli!

Vaši P. Jan, P. Christian a jáhen Martin

Pondělí 25. 5.    17:30 mše svatá a svátost smíření

                            19:00 setkání mladých

 

Středa 27. 5.      17:30 mše svatá a svátost smíření

 

Pátek 29. 5.        15:30 výuka náboženství

 

Sobota 30. 5.     20:30 svatodušní vigilie (mše svatá)

 

Neděle 31. 5.     Slavnost Seslání Ducha Svatého – přihlašování na mše zde

                             9:30 mše svatá

                            11:00 mše svatá

                            12:00 příprava dětí na první přijetí svátosti smíření

                            19:00 setkání vysokoškoláků

V rámci rozvolňování opatření proběhnou v našem kostele v následujícím týdnu tyto akce:

 

Středa 20.5. v 19.30 Dej hlas slovu – setkání nad Písmem

Čtvrtek 21.5. v 17.30 mše svatá ze slavnosti Nanebevstoupení Páně 

Pátek 22.5. v 15.30 bude vyučování náboženství. Děti které přijdou donesou rodiči podepsanou bezinfekčnost. Formulář ke stažení zde

Neděle 24.5 mše svaté v 9:30 a 11 hodin. Pro účast je nutno se přihlásit zapsáním do tabulky zde. Po mši v 11 hodin bude pokračovat příprava detí na první přijetí svátosti smíření.

Kostel sv. Vojtěcha v následujícím týdnu

Na 3. neděli velikonoční 26. 4. bude kostel otevřen v čase 9:30 – 11:30, jáhen Martin bude k dispozici pro krátkou bohoslužbu slova s podáním eucharistie. Bohoslužbu bude opakovat vždy, když se shromáždí max. 15 lidí (viz aktuálně platná pravidla)

V příštím týdnu bude kostel otevřen opět v pondělí a ve středu v čase 17:30 -18:30.

Vzhledem k tomu, že naši kněží jsou ještě v karanténě, nebude se v našem kostele zatím sloužit mše svatá. Okamžitě po ukončení karantény (během několika dní) oznámíme obnovení programu podle aktuálních pravidel.

 

Připomínáme, že je nezbytné respektovat nařízení vlády a vyhnout se shlukování lidí v kostele nebo před kostelem – buďme, prosím, ohleduplní a chraňme i dobrou pověst našeho kostela!

K procesu uvolňování omezení a postupnému návratu ke konání veřejných bohoslužeb si, prosím, přečtěte aktuální informace a prohlášení ČBK na stránkách https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200424bohosluzby-za-ucasti-15-osob-jsou-povolene-jiz-od-24-dubna

Milí svatovojtěšští, bratři a sestry,

posíláme vám všem pozdravy ze semináře a vzpomínáme na vás všechny v modlitbě.

A chceme vám dát vědět, že v těchto dnech se celá naše seminární komunita, včetně kněží, ocitla v karanténě. Při naší dobrovolnické službě u nemocných se totiž jeden náš bratr nakazil koronavirem. Infekce u něj probíhá bez vážných příznaků a u nikoho dalšího se zatím nepotvrdila. Bohu díky! Nemůžeme s vámi ovšem být v přímém kontaktu a nemůžeme vám nyní posloužit ani v kostele. Myslíme na vás však každý den při naší modlitbě a snažíme se udržovat kontakt také telefonicky. A děkujeme vám ze srdce za všechnu podporu.

Děkuji našemu jáhnu Martinovi, který na sebe od zítřka bere službu v kostele, postará se o otevření kostela, adoraci a bude vám k dispozici pro podávání eucharistie.

Přejeme vám požehnané dny,

vděčně vaši P. Jan , P. Christian, P. Jaroslav a celá seminární komunita