Bratři a sestry,

zveme vás na 2. online koncert v pátek 30.4. ve 14:00, ve kterém se vám opět představí Dejvické TriO ve složení flétna, viola a klavír. Odkaz je >>>ZDE<<<. Připomínáme, že do začátku května také probíhá sbírka na nový varhanní pult do našeho kostela (číslo účtu 331 341 061/0100, variabilní symbol: 3008). Přispět můžete jakoukoliv částkou.
Na obrázku níže vidíte momentku z Domova pro seniory Elišky Purkyňové při poslechu prvního koncertu z 16.4., pro jehož obyvatele bylo vystoupení, byť online, velmi milým zpestřením pátečního odpoledne.

Těšíme se opět na vás!

Dejvické TriO

Sestry a bratři v Kristu, milí mladí přátelé,

slavíme čtvrtou velikonoční neděli, kterou nazýváme Nedělí Dobrého Pastýře. Byl to papež sv. Pavel VI. (Giovanni Battista Montini), který po II. vatikánském koncilu ustanovil tuto neděli za den kněžských a duchovních povolání. Snad by bylo případné, abych připomněl, že patří do řady papežů, kteří měli opravdu přátelský a velmi vřelý vztah k naší zemi a k našemu národu. Díky svým dvěma přátelům, bratřím Karlu a Pavlu Weirichovým byl seznámen s naší historií a v době druhé světové války zaštítil svou osobou Svatováclavskou nadaci určenou k údržbě svatováclavského oltáře v bazilice sv. Petra. Tato nadace zachránila život téměř třem stům mužů a žen židovského původu z Československa a Itálie. To jsou kořeny osobního vztahu sv. papeže Pavla VI. ke ctihodnému kardinálu Josefu Beranovi, pražskému arcibiskupovi a primasovi Čech. S ním se můžete setkat v katedrále sv. Víta, kde se u jeho hrobu můžete pomodlit. A navštívíte-li někdy po době koronaviru Řím, může Vám poskytnout svůj útulek římský Velehrad, který také vznikl z této iniciativy.

A tak s odvoláním na dvě zmíněné velké osobnosti naší církve obracím se k Vám mladým mužům a ženám, či chlapcům a dívkám, abyste pokud zaznamenáte ve svém nitru Ježíšova slova: „Pojď a následuj mě!“, měli odvahu jít za ním. Víme, že k nám nehovoří ani pomocí mobilu, či jiných sdělovacích prostředků, ale jak nás poučují proroci, stane se jeho slovo v nás a dotkne se nejvniternějších vrstev naší existence a zve nás. Stejně tak jako před více než tisíci sto lety se stalo slovo v nitru sv. Ludmily, jíž je zasvěcen tento rok. Ona vedla k Bohu nejen svého vnuka, sv. Václava, ale i za nás se přimlouvá, abychom neměli strach otevřít mu své srdce a dát mu svůj život.

Vzpomínám na barokní obraz Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v mém rodném městě s nápisem Praebe fili mi cor tuum mihi. Tento výraz není tak docela běžný a nelze ho jednoduše přeložit jako „dej mi můj synu své srdce“. Je to zvolání k vydanosti, k odevzdání toho nejhlubšího co mám, co jsem a co mohu dát. Vždy když se setkáváme s Dobrým Pastýřem, který dává svůj život za své ovce, pak dochází k oné hluboké výměně naznačené Ježíšovým zvoláním. Vydat se na tuto cestu znamená vydat se za Tím, který dává smysl našemu životu, naší práci, do které se musíme cele ponořit, abychom ve chvílích, kdy nalezneme Jeho, nalezli také sebe. V současné době se velmi často dočítáme, že především mladí lidé a dokonce i děti trpí ztrátou smyslu svého života. To není jen důsledek samoty a

uzavřeného prostoru. To není jen důsledek toho, že nemám kontakt s druhými. Ale je to výkřik existenciálního osamění – nevím, čí jsem, a nevím, komu patřím. Hledání štěstí, hledání lásky a výkřik: „Chci žít!“ se naplní, když onu výzvu Praebe fili mi cor tuum mihi dokážeme uskutečnit. Tento výkřik můžeme slyšet v Getsemanech, jak jsme mohli prožít na Zelený čtvrtek, ale tento výkřik zazní také na kříži o Velkém pátku.

Proč připomínám tato slova. Zmíněný papež Montini i kardinál Beran prožili dotek Ježíšova volání a prošli hlubokou školou života v okolnostech, které byly mnohem tvrdší než doba pandemie covidu. A právě v takovýchto dobách se rodí kněžská a duchovní povolání. A tak prosím Vás všechny, kteří uslyšíte tato moje slova, či přečtete si tyto moje řádky, modlete se se mnou za nová kněžská a duchovní povolání, modlete se za ty, kteří se touto cestou vydali, aby dokázali jít Ježíšovou cestou a měli odvahu spolu s prorokem Jeremiášem vyslovit větu: „Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést.“ (Jer 20,7)

V existenciálním prožitku opuštěnosti zazní tento výkřik proroka Jeremiáše ne jako projev osamění a opuštěnosti, ale jako slova radosti podtržená životní zkušeností.

+ Dominik kardinál Duka OP

Na bohoslužby 18.4. se prosíme přihlašujte zde.

Počet bohoslužeb byl snížen na tři, na všech ale bude k dispozici venkovní dvůr pro 90 lidí, který bude do bohoslužby aktivně zapojen. Pokud možno přenechme prosím vnitřní prostory našim seniorům a dalším, pro které je mše svatá bez možnosti sezení náročnější.

Vážení farníci,

zveme vás na živý přenos online koncertu, který se bude konat v kostele sv. Vojtěcha dne 16.4. od 14:00. Jeho hlavním cílem je potěšit občany v domovech seniorů na Praze 6, kteří v této nelehké době trpí nedostatkem kontaktů a kultury a zároveň bude sloužit jako sbírka na nový varhanní pult našeho kostela. Proto klikněte v pátek 16. dubna ve 14:00 na odkaz, který najdete >>>ZDE<<< a uslyšíte Dejvické TriO – flétna, viola a klavír a můžete také zažít trochu online kultury a zároveň přispět na dobrou věc.

Zde je číslo účtu pro sbírku na varhanní pult: 331 341 061/0100, variabilní symbol: 3008

Těšíme se na virtuální setkání!

Na bohoslužby během velikonoc se prosím přihlašujte zde.

Netradičně jsou všechny mše vypsané po dnech pod sebou. Stejně jako v neděli je možnost přihlásit se na dvůr, kde bude kromě zvukového přenosu a promítán i obraz dění uvnitř kostela.

Velikonoce 2021 – kostel sv. Vojtěcha

Přihlašování na mše ZDE.

Květná neděle (28. 3. 2021)

8:30 Mše sv. s žehnáním ratolestí a čtením pašijí (kostel + dvůr)

10:30 Mše sv. s žehnáním ratolestí a zpěvem pašijí (kostel + dvůr) STREAMING

17:30 Mše sv. s žehnáním ratolestí a čtením pašijí (kostel)

 

Zelený čtvrtek (1. 4. 2021)

17:30 Mše sv. na Památku večeře Páně (kostel + dvůr)

Svátost smíření

19:00 Mše sv. na Památku večeře Páně (kostel + dvůr) STREAMING

 

Velký pátek (2. 4. 2021)

15:00 Památka umučení Páně (kostel + dvůr)

Svátost smíření

19:00 Památka umučení Páně (kostel + dvůr) STREAMING

 

Bílá sobota (3. 4. 2021)

9:00 Liturgie hodin (kostel)

19:00 Velikonoční vigilie se křtem (kostel + dvůr) STREAMING

 

Neděle Zmrtvýchvstání (4. 4. 2021)

8:30 Mše sv. s žehnáním pokrmů (kostel)

9:30 Mše sv. s žehnáním pokrmů (kostel) STREAMING

10:30 Mše sv. s žehnáním pokrmů (kostel)

11:30 Mše sv. s žehnáním pokrmů (kostel)

 

Pondělí velikonoční – bohoslužby se nekonají

Středa v oktávu – bohoslužby se nekonají

 

Neděle Božího milosrdenství (11. 4. 2021)

Bohoslužby jako obvykle (8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 17:30, 18:30)