Jméno autora:Jan Kotas

Aktuality, Ohlášky

Bohoslužby o Vánocích

Čtvrtek 24. 12. Štědrý den (Předvečer Slavnosti Narození Páně) 15:30 Vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi (bez předchozí registrace, omezení na 20% kapacity kostela) 21:30 „Půlnoční“ mše sv.  (bez předchozí registrace, omezení na 20% kapacity kostela) Pátek 25. 12. Slavnost Narození Páně (Hod Boží vánoční) (prosíme, registrujte se zde) 8:30 Mše sv. 9:30 Mše […]

Aktuality, Ohlášky

Advent a Vánoce v našem kostele

Milí bratři a sestry, přátelé, poslední opatření vlády nám umožňují znovu konat bohoslužby ve větším počtu: od čtvrtka 3. 12. se může shromáždit takový počet osob, který odpovídá 30% kapacity míst k sezení v kostele – což u sv. Vojtěcha činí ne více než 100 lidí na jedné bohoslužbě. Nadále je třeba zachovávat rozestupy cca

Aktuality, Ohlášky

1. adventní neděle – bohoslužby

Milí bratři a sestry, nedělí 29. 11. vstoupíme do radostného adventního očekávání. Bohoslužby se budou konat podobně jako minulou neděli: mše svatá bude v 8:30, v 9:30 a v 10:30 v hlavní lodi kostela. Vedle toho bude celé dopoledne kostel otevřený, s možností osobní modlitby a přijetí svátosti smíření a eucharistie. Požehnání a rozsvícení adventních

Nezařazené

Poneseme s ostatními „tíhu dne i horko“ – výzva předsedy ČBK

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení   Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Nezařazené

Výzva českých a moravských biskupů: Nebojte se!

V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící s následující výzvou:   Drazí věřící, tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo

Nezařazené

Sv. Jan Pavel II. o povolání člověka a nemoci

Ve čtvrtek 22. října jsme slavili památku sv. Jana Pavla II., jehož 100. výročí narození si v letošním roce připomínáme. Otec biskup Zdenek Wasserbauer nám při této příležitosti nabízí k osobnímu zamyšlení nad situací, kterou prožíváme, myšlenky tohoto velkého papeže: Církev, vedená láskou Krista, Spasitele člověka, neváhá hlásat, že „člověk nemůže uniknout sám sobě, ani

Přejít nahoru