Advent a Vánoce v našem kostele

Milí bratři a sestry, přátelé,

poslední opatření vlády nám umožňují znovu konat bohoslužby ve větším počtu: od čtvrtka 3. 12. se může shromáždit takový počet osob, který odpovídá 30% kapacity míst k sezení v kostele – což u sv. Vojtěcha činí ne více než 100 lidí na jedné bohoslužbě. Nadále je třeba zachovávat rozestupy cca 2m (netýká se členů jedné domácnosti), používat dezinfekci a roušky.

Pro naše společenství to znamená, že můžeme bez potíží konat obvyklé všednodenní bohoslužby (pondělí a středa od 17:30). Nedělní mše svatá se musí opakovat tak, abychom se všichni vystřídali (prozatím bude nedělní program následující: mše sv. v 8:30, v 9:30 a v 10:30). Bohoslužby se budou kvůli možnosti udržovat rozestupy konat vždy v hlavní lodi, v neděli budou přístupné i balkóny a boční lodi.

Pokud nepřijdou nová omezení, proběhnou vánoční bohoslužby podobně jako za normální situace, jen jejich počet a čas bude upraven podle aktuálních možností – ty teď ještě neumíme přesně odhadnout.

Přijmout svátost smíření je možné vždy po všednodenních bohoslužbách, a také v průběhu celého nedělního dopoledne. Využijte, prosíme, těchto možností co nejdříve, aby nevznikl nával těsně před Vánocemi. Slavení svátosti smíření pro děti a mladé se bude konat v pondělí 14. 12. od 16:30 (děti do 10 let) a znovu po pondělní mši sv. (mládež).

Návštěvy kněží u seniorů a nemocných jsou při zachování potřebné opatrnosti možné. Nebojte se kněze zavolat, jsme vám k dispozici (P. Jan 608/208725, P. Christian 777/317331).

Vyučování náboženství a ostatní aktivity se budou konat podle aktuálních možností a informovat o nich budou na našem webu či prostřednictvím mailu a telefonu ti, kteří je mají na starosti.

 

Přejeme vám advent naplněný tichou radostí a nadějí!

 

Vaši P. Jan, P. Christian, jáhen Martin

Přejít nahoru