Ohlášky 15. 12. 2019

V pondělí a ve středu je obvyklá mše svatá v 17:30 hod. V pátek 20. 12. ráno v 6:30 hod. budou v našem kostele roráty. Příští neděli pak je obvyklá mše svatá v 9:30 hod.

Příležitost ke svátosti smíření:
Pondělí 16. 12. 2019 od 17:00 pro děti do 10 let a potom i po mši svaté v 18:00 hod.
Středa 18. 12. 2019 od 18:00 hod.
Neděle 22. 12. 2019 od 8:45 do 9:15 hod.

Další program:
Dnes v neděli v 19:00 hod společenství vysokoškoláků
Pátek od 15:30 hod. náboženství, od 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek a večer od 20:00 hod. modlitba Taize.

Přejít nahoru