Ohlášky 23. 6. 2019

Až do konce září nejsou bohoslužby ve všedních dnech.

Pravidelné mše svaté jsou pouze v neděli v 9:30 hod.

Přejít nahoru