Ohlášky 24. 3. 2019

V pondělí je Slavnost Zvěstování Páně, mše svatá zde bude v 17:30 hod.
Ve středu je mše sv. také v 17:30 hod. a příští neděli v 9:30 hod.
Příští neděli bude také sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.

Další důležitá akce:

Příští neděli po mši svaté bude požehnání aut před motoristickou sezonou. Samozřejmě, že to požehnání je především těm, kdo se bude vydávat na cestu.

Další program:
Dnes v 19:00 hod. společenství vysokoškoláků.
Pondělí v 19:00 hod. společenství mládeže a v 19:30 hod. se sejde pastorační rada našeho společenství.
Pátek v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek.