Ohlášky 3. 2. 2019

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, to je pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod.
Další program:
Dnes v 19:00 hod. společenství středoškoláků a vysokoškoláků.
Pondělí v 19:00 hod. společenství mládeže.
Pátek 15:30 hod. náboženství a 16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů.