Ohlášky 16. 12. 2018

Mše svaté budou příští týden v pondělí i ve středu od 17:30 hod a v neděli od 9:30 hod.
V tomto týdnu už není v pátek náboženství, ani schůzky rytířů a indiánek.

Svátost smíření
V pondělí je v 16:00 hod. svátost smíření pro děti do 10 let.
v 18:00 hod. svátost smíření pro mládež a dospělé.
Ve středu od 18:00 hod. je svátost smíření pro dospělé.
V pondělí 24. 12. 2018 bude od 9:00 hod. příležitost ke svátosti smíření pro dospělé.

Vánoce 2018
24. prosince 2018 bude v 16:00 hod. bohoslužba slova pro děti a ve 24:00 hod. půlnoční mše svatá.
25. prosince 2018 od 9:30 hod. mše svatá ze Slavnosti Narození Páně.
26. prosince 2018 od 9:30 hod. mše svatá ze sv. Štěpána.
30. prosince 2018 od 9:30 hod. mše svatá s požehnáním manželům a po mši žehnání vína.
31. prosince 2018 od 23:00 hod. mše svatá na poděkování a prosba do nového roku.
1. ledna 2019 od 9:30 hod. mše svatá Slavnost Matky Boží Panny Marie.
6. ledna 2019 od 9:30 hod. mše svatá Slavnost zjevení Páně – žehnání vody, křídy a kadidla.
13. ledna 2019 od 9:30 hod. mše svatá Svátek Křtu Páně.