Ohlášky 2. 12. 2018

V týdnu budou bohoslužby v obvyklém pořádku pondělí 17:30 hod., středa 17:30 hod. a neděle 9:30 hod.

V sobotu 8. prosince je Slavnost Panna Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Zároveň se koná pro naše společenství a společenství celé svatomatějské farnosti adventní duchovní obnova v kostel sv. Václava na Hadovce. Zahájení v 9:30 hod. promluvou, dále bude možnost adorace a možnost přijetí svátosti smíření. Ve 12:30 pak bude mše svatá.

Další program:
Dnes v 19:00 hod. setkání středoškoláků a vysokoškoláků.
Pondělí v 19:00 hod. setkání teenagerů.
Pátek v 16:00 hod. je mikulášská nadílka (místo náboženství).
Pátek v 16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů.