Ohlášky 11. 11. 2018

Dnešní sbírka je na misie.

V týdnu budou bohoslužby v pondělí v 17:30 hod. mše sv. ve středu v 17:30 hod. mše sv. a po ní
nešpory. Příští neděli je mše sv. v 9:30 hod.

Další program:
Dnes v 19:00 hod. setkání středoškoláků a vysokoškoláků
Pondělí v 19:00 hod. setkání teenagerů
Pátek v 15:30 hod. náboženství
Pátek v 16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů
Pátek ve 20:00 hod. modlitba Taize