Ohlášky 10. 6. 2018

V tomto týdnu budou ještě bohoslužby v obvyklém pořádku. V pondělí a ve středu mše sv. v 17:30 hod a v neděli v 9:30 hod.

V pátek 15. 6. je v tomto školním roce naposledy náboženství a také naposledy schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Dále pak v pondělí 18. 6. v 16:00 hod bude svátost smíření pro děti do 10 let a ve středu 20. 6. svátost smíření pro mládež.

Počínaje pondělím 18. 6. již nebudou mše ve všední dny. Zahájení bohoslužeb ve všedních dnech bude v září a bude to ohlášeno.