Ohlášky 3. 6. 2018

V pondělí a ve středu bude mše sv. v 17:30 hod. a příští neděli v 9:30 hod.

Další program:
v pátek 15:30 hod. náboženství
16:30 hod. schůzka rytířů a indiánek