Ohlášky 27. 5. 2018

V pondělí a ve středu bude pravidelná mše sv. v 17:30 hod.

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a krve Páně. V ten den bude jako obvykle hlavní oslava této slavnosti v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, na kterou všechny zve pan kardinál Dominik Duka. Mše svatá v katedrále začíná v 17:00 hod. potom je průvod k oltářům po Hradčanském náměstí. V našem kostele mše sv. nebude.

Nyní po mši sv. je poslední příprava dětí na první svaté přijímání. Tyto děti poprvé přistoupí ke svatému přijímání další neděli, tj. 3. 6. 2018. Je to opět příležitost pro nás provázet tyto děti a jejich rodiny svými modlitbami.