Prosíme o příspěvek na úpravu kaple

Návrh úpravy boční kaple.

Od srpna do konce října 2017 proběhla úprava boční kaple kostela sv. Vojtěcha. K devadesátému výročí posvěcení kostela 5. listopadubyla slavnostně požehnána. (Fotografie ze slavnosti zde)

Prosíme o pomoc s uhrazením nákladů. Lze zaslat dar na účet 331341061/0100, variabilní symbol 997. Nebo lze využít plánovanou nedělní sbírku  15. 10. 2017.

Úprava proběhla na základě zapůjčení modelletta náhrobku sv. Vojtěcha kardinálem Dominikem Dukou, vytvořeného pro katedrálu sv. Víta v roce 1937. Toto dílo vytvořila první česká akademická sochařka Karla Vobišová-Žáková. Díky dramatickým okolnostem nástupu fašismu a následného komunismu, nebyl navržený náhrobek nikdy realizován. Proto kadinál Duka nabídl touto formou ocenit významné dílo přední české sochařky. Novou úpravu kaple navrhli manželé Ing. arch. Jiří Zavadil a Ing. arch. Alena Zavadilová.

Náklady na výrobu truhlářských prvků jsou 81 000 Kč. Náklady na zbudování protihlukové zdi, elektroinstalace, vytvoření grafických prvků,… jsou 94 622 Kč.

Všem dárcům děkujeme za pomoc!