Ohlášky 11. června

Tento týden v pondělí a ve středu bude v 17:30 hod. mše svatá. Jsou to před prázdninami poslední mše sv. ve všední den.
Ve čtvrtek je Slavnost Těla a krve Páně. Jak je v Praze poslední léta zvykem, mše svatá bude v katedrále, a to v 17 hod. Z katedrály pak bude průvod s Nejsvětější svátostí okolo Hradčanského náměstí. Ukončení bude u Mariánského sloupu uprostřed náměstí.
Příští neděli bude zde mše sv. v 9:30 hod. Při ní přistoupí děti, které se připravovaly, k prvnímu svatému přijímání.

Další program:
V pátek v 15:30 náboženství – poslední hodina
v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek. Také poslední.
ve 20 hod. je modlitba Taizé.

Přejít nahoru