Ohlášky 4. června

V týdnu jsou bohoslužby v obvyklém pořádku, pondělí a středa mše sv. v 17:30, neděle v 9:30.

Dnes není příprava dětí na 1. sv. přijímání. Poslední příprava bude v neděli za týden.

Další program:
V pátek v 15:30 hod náboženství
V 16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek.

AVÍZO:
Příležitost ke svátosti smíření pro děti bude 12.6. v 16. hod.pro mládež pak 14.6. v 18:00 hod.

Přejít nahoru