Ohlášky 28. května 2017

V týdnu budou obvyklé bohoslužby: pondělí v 17:30. středa 17:30 a neděle 9:30.
Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha svatého. Do katedrály se odeberou naši biřmovanci k přijetí svátosti biřmování. Jistěže jejich blízcí je doprovodí a my ostatní na ně pamatujme v modlitbě.

Další program:
Pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Blíží se završení přípravy dětí na 1. svaté přijímání. Teď po mši sv. bude obvyklá příprava. Děti, prosíme, na jeviště, rodiče na balkon. Příští neděli příprava nebude. Potom v neděli 11. 6. bude poslední příprava. Pro děti je to vyvrcholení přípravy a pro rodiče ještě také domluva o celém průběhu slavnosti 1. sv. přijímání, která bude 18. 6.