Ohlášky 21. května

V pondělí a ve středu je pravidelná mše sv. v 17:30 hod. Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je top doporučený svátek, tedy biskupové každému velmi doporučují
slavit mši svatou. Také ve čtvrtek bude mše svatá v 17:30 hod.

Další program:
V pátek v 15:30 náboženství
v 16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů.

Duchovní správa dostala děkovný dopis od Domova Svaté rodiny. Děkují za dar 21 400,- Kč, což byl výtěžek misijního koláče, který jsme koncem postní doby uspořádali.

Přejít nahoru