Ohlášky 14 5

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa mše sv. v 17:30 a v neděli v 9:30 hod.

Další program:
V pátek v 15:30 náboženství
v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek
ve 20:00 modlitba Taize
Dnes začíná příprava dětí na 1. svaté přijímání. Děti se sejdou na jevišti a rodiče na ochoze.

Připomínáme, že příští neděli po mši se koná výlet rodin na Okoř.