Ohlášky 12. března

V týdnu budou pravidelné bohoslužby: pondělí a středa v 17:30 hod a neděle 9:30 hod.

Další program:

V pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek
20:00 modlitba Taizé

Upozorňujeme, že příští neděli začíná po mši sv. příprava dětí na první přijetí svátosti smíření. Pokud jste děti nepřihlásili, zapište je, prosíme, v sakristii.