Ohlášky 26. února

Pořad bohoslužeb v týdnu: pondělí pravidelná mše sv. v 17:30 hod.
Ve středu, což je Popeleční středa bude v 17:30 hod. mše svatá s udílením popelce. Je to den přísného postu.

Další program:
V pátek je v 15:30 náboženství
a v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Avízo:

Ve středu 8.3. bude při mši sv. udělována svátost nemocných. Je to příležitost pro ty, kdo jsou vážněji nemocní, či obtíže věku se silněji projevují. Ten de bude od 16:30 hod příležitost ke svátosti smíření a v 17:30 pak bude mše svatá s udílením svátosti nemocných.

Druhé avízo:
V neděli 19.3. bude zahájena příprava dětí na první přijetí svátosti smíření. Přihlásit děti můžete v sakristii.

Přejít nahoru