Ohlášky 12. února

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj. pondělí a středa mše sv. v 17:30 a v neděli 9:30 hod.

Další program:
V pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek
20:00 modlitba taize