Ohlášky 1. ledna 2017

Pořad bohoslužeb: pondělí mše sv. v 17:30 hod, středa mše sv. v 17:30 hod. V pátek je Slavnost Zjevení Páně. Mše sv. bude v obvyklou dobu v 17:30 hod.
Další program:
V pátek v 15:30 náboženství
16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů. Tato schůzka ovšem skončí dříve, přede mší svatou.