Ohlášky 11. 12.

V týdnu budou bohoslužby v obvyklém pořádku, tedy pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod.
V pondělí je od 16:00 příležitost ke svátosti smíření pro děti do 10 let
Ve středu od 18:00 pak pro mládež.

Další program:
V pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek
20:00 modlitba Taize