Ohlášky 4. prosince

Ohlášky 4 12

V pondělí a ve středu je pravidelná mše sv. v 17:30 hod.. Ve čtvrtek je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Také ten den bude mše sv. v 17:30 hod. V neděli pak je pravidelná mše sv. v 9:30 hod.

Další program:
V pátek je v 15:30 náboženství
a v 16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů.