Ohlášky 27. listopad

Pořad bohoslužeb bude obvyklý: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod. a neděle v 9:30 hod.

Další program:
Pátek 2. 12. je od 16:00 mikulášská nadílka (tedy není náboženství a nejsou schůzky)

Sobota 3. 12. 9 – 13 hod. adventní rekolekce pro nás. Příležitost k poslechu úvahy, k modlitbě, ke svátosti smíření, k adoraci. Zakončíme mší svatou.

Vyšel nový Vojtík č. 135. Starší čísla lze najít zde.