Ohlášky 6 11

Dnešní sbírka je na charitní činnost v arcidiecézi

Pořad bohoslužeb v týdnu:
Pondělí 17:30 mše sv.
Středa 17:30 mše sv.
Čtvrtek 17:30 mše sv. ten den je 25. výročí ustanovení Pastoračního střediska. Svým dekretem ho ustanovil pražská arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.
V neděli 9:30 mše sv.

Další program:
Dnes v 19:00 hod začíná příprava na biřmování
V pátek jako obvykle 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek