Ohlášky 30.9.

Pořad bohoslužeb:
V pondělí je pravidelná mše sv. v 17:30 hod.
V úterý 1. 11. o slavnosti Všech svatých zde mše nebude.
Ve středu 2. 11. v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé bude mše sv. v 17:30 hod.
Příští neděli je mše sv. v 9:30 hod. Připomeneme si 89. výročí posvěcení našeho kostela.

Další program:
Ve středu je v 9:30 setkání maminek
V pátek 4. 11. je v 15:30 náboženství
a v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Příští neděli v 19:00 hod bude zahájena příprava na přijetí svátosti biřmování. Je ještě možno se přihlásit v sakristii. Toto pozvání platí nejen pro mládež, ale i pro zájemce pokročilejšího věku, kteří tuto svátost ještě nepřijali.