Ohlášky prázdniny 2016

Foto MN

Od 20. 6. do 18. 9. se rozbíhá prázdninový režim. V této době budou pouze mše svaté v neděle od 9.30. Svátost smíření je možné přijmout 30 minut přede mší svatou.

Předpokládáme, že náboženství a setkání rytířů a indiánek se rozběhne od pátku 16. 9.

Nezapomeňte na farní pouť plánovanou na 24. září do Čihošti!

Vyšel nový Vojtík č. 133 a lze ho najít zde.

Pokojné prázdniny!