Ohlášky 12 6

V tomto týdnu jsou ještě mše svaté v pondělí a ve středu v 17:30 hod. V neděli pak je obvyklá mše sv. v 9:30 hod.

Další program:

V pátek naposled v tomto školním roce v 15:30 náboženství
a také naposled v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.
Dále potom ve 20:00 modlitba Taize

Důležité:

Královská kolegiátní kapitula u sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na instalaci nového sídelního kanovníka

P. Michala Němečka

Tato slavnost se uskuteční v sobotu 18. 6. 2016 v 17:00 hod. při nešporách v kapitulním kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Přejít nahoru