Ohlášky 5. června

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod a v neděli v 9:30 hod.

Zítra v 16:00 hod je zpovídání dětí do 10 let.
Ve středu od 18:00 je zpovídání mládeže.

Další program:
V pátek v 15:30 hod náboženství
v 16:30 hod schůzka indiánek a schůzka rytířů