Ohlášky 29. května

V týdnu budou obvyklé bohoslužby: pondělí a středa mše sv. v 17:30 a v neděli v 9:30 hod.

Další program:
Pátek: 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek