Ohlášky 22. května

V týdnu budou mše svaté v obvyklém pořádku: pondělí a středa v 17:30 hod a v neděli 9:30hod.
Na čtvrtek je Slavnost Těla a krve Páně. Jak vždy v posledních letech je v Praze především oslav v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, na kterou zve pan kardinál všechny farnosti. Mše svatá bude v 17:00 hod. a potom následuje průvod k oltářům na Hradčanském náměstí a zakončení opět v katedrále.

V pátek pak bude obvyklý pořad 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Příští neděli je pro naše společenství velmi slavný den. Deset dětí, které se připravovaly v uplynulých týdnech poprvé přistoupí ke svatému přijímání.

Pro tyto děti my můžeme vykonat mnoho – především se za ně modlit. K tomu jste tedy vyzýváni.