Ohlášky 15. května

Pořad bohoslužeb:
V pondělí a ve středu je mše sv. v 17:30 hod. a příští neděli v 9:30 hod

Další program:

V pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů
20:00 modlitba Taize