Ohlášky 8. května

V týdnu budou obvyklé bohoslužby: pondělí a středa mše sv. v 17:30 a v neděli v 9:30 hod.
Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha svatého.

Nadcházející týden je význačný ještě mnoha dalšími věcmi:
V sobotu je svátek svatého Matěje – patrona našeho farního kostela.
Zároveň bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 11 hodiny slavná mše svatá při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV.
Pak v neděli je katedrále biřmování a v pondělí 16. 5,. jsou Svatojanské oslavy.

Připomeňme si ještě tento týden u nás.
V pátek v 15:30 náboženství
a v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Přejít nahoru