Pouť na Levý Hradec s Domovem Sv. Rodiny

poutMilí přátelé, farníci, rodiče a opatrovníci, v rámci Roku milosrdenství se naše společenství zapojilo do pouti Domova svaté Rodiny (www.domovsvaterodiny.cz) na Levý Hradec 21. května 2016. Chceme nejen putovat, ale také pomoci, protože tento církevní charitní objekt se stará o lidi s mentálním postižením. Připojit se mohou všichni, staří, mladí, rodiny s dětmi.  Prosíme o přihlášení 20 dobrovolníků. Arch na zapsání je v kostele v sakristii.

Program:

10:30 děkovná mše svatá u kostela sv. Klimenta na Levém Hradci, (celebruje P. Michal Němeček)
11:30 putování do Roztok
13:00 společný oběd v restauraci U Koruny
(poté možnost návštěvy Středočeského muzea v Roztokách)

Doprava:

Možno využít bus, vlak či vlastní dopravu

9:48 odjezd vlaku ze zastávky Podbaba do zastávky Roztoky-Žalov, kterou využijeme jako společnou

(Lze jet i soukromě busem: 9:05 odjezd autobusu č. 340 ze zastávky Dejvická (u metra) do zastávky Levý Hradec)

Přihlaste se nejpozději do 13. května 2016 (kvůli zajištění oběda):
e-mail: dsr@domovsvaterodiny.cz, tel.: 235 002 531; 734 435 106.
www.levyhradec.cz

 

Plakát ke stažení zde.