Přednáška Svatý Dominik, albigenští, dominikánský řád

LogoČKAmV pondělí 2. května 2016 ve 20:00 hodin v rámci České křesťanské akademie Praha 6
zazní přednáška s diskusí: Svatý Dominik, albigenští, dominikánský řád, kterou prosloví Oldřich Selucký.
V prvních desetiletích 13. století se jihofrancouzský Languedoc stal dějištěm jednoho z
nejkrutějších střetů středověku na evropské půdě: „křížové výpravy proti albigenským“. Zápas
probíhal nejen na rovině vojenské (bitvy mezi armádou křižáků a vojsky languedockých pánů),
ale i ideologické: katolictví se tu střetávalo s katarstvím, starým perským náboženstvím
obohaceným prvky gnosticismu a převlečeným do křesťanského roucha. Uprostřed tohoto
konfliktu dospěl Dominik Guzmán skrze neuvěřitelné osobní nasazení až k založení Řádu bratří
kazatelů, který nese dnes jeho jméno a slaví letos 800 let od svého založení.

Přejít nahoru