Ohlášky 17. dubna

Dnes odpoledne v 15:00 hod přistoupí po náležité přípravě děti k prvnímu přijetí svátosti smíření. Provázejte je svou modlitbou.

V týdnu budou obvyklé mše svaté v pondělí a v e středu v 17:30 hod.

Příští neděli oslavíme svátek svatého Vojtěcha – hlavního patrona pražské arcidiecéze a patrona našeho kostela. Mše sv. bude v jako obvykle v 9:30 hod.

Další program v týdnu:
V pátek v 15:30 náboženství a v 16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů.

Nyní po mši svaté se zájemci sejdou před kostelem a požehnáme auta a cestující.

Přejít nahoru