Ohlášky 10. dubna

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb v pondělí a ve středu mše sv. v 17:30 hod a v neděli v 9:30 hod.
Další program:

V pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek
20:00 modlitba Taize

Příští neděli po mši svaté požehnáme auta a cestující.

Příští neděli v 15:00 hod. také poprvé přistoupí děti, které se připravují ke svátosti smíření. Provázejte je, prosíme, modlitbou.

Přejít nahoru