OHLÁŠKY 20. 3. 2016 – Květná neděle

Bohoslužby:

• Pondělí mše sv. v 17:30
• Středa mše sv. v 17:30

Zelený čtvrtek mše sv. na památku poslední večeře v 19:30
Velký pátek obřady v 17:30
• Sobota
ráno 8:00 Modlitba se čtením a ranní chvály
zpovídání cca 9-11
Vigilie vzkříšení 21:00
• Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně mše sv. v 9:30
• Pondělí velikonoční mše sv. v 9:30

Příští neděli 27. 3. je změna času, posouvá se o hodinu dopředu!

Další program:

V neděli 20. 3.
křížová cesta na Petříně v 15:00 před Strahovskou bazilikou
• společenství středního věku 20:00
• zkouška zpěvu 18:00

Pátek 25. 3.  není náboženství ani rytíři a indiánky

Přejít nahoru