Ohlášky 6. 3. 2016 – 4. neděle postní

Mše svaté:

Pondělí mše sv. v 17:30
Středa mše sv. v 17:30 (celebruje P. A. Scarano)

Neděle mše sv. v 9:30 hod.
Zpovídání ve všední dny po mši svaté od 18 hod.

Další program:

Setkání středního věku v neděli 6. 3. 20:00
Náboženství a schůzka rytířů a indiánek v pátek 11.3.
odpadá
První setkání přípravy na první svaté přijímání a první svatou zpověď 13. 3. po mši svaté
Farní káva 13. 3. po mši svaté