Ohlášky 21. 2. 2016

Bohoslužby v týdnu:
Pondělí mše sv. v 17:30 hod
Středa mše sv. v 17:30 hod.
Neděle mše sv. v 9:30 hod.
Další program:
Neděle Společenství středního věku od 20 hod.
Středa Akademie nejen pro seniory od 9:30 – jáhen M. Opatrný – Církev zaměstnavatel – zaměstnanec církve.
Pátek v 15:30 náboženství, v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

Upozornění: 4. a 11. 3. Nebude náboženství ani schůzky rytířů a indiánek.