Ohlášky 14. 2. 2016

Bohoslužby v týdnu:
Pondělí mše sv. v 17:30 hod
Středa mše sv. v 17:30 hod. spojená s udílením svátosti nemocných. Od 16:45 příležitost ke svátosti smíření.

Neděle mše sv. v 9:30 hod.

Další program:

Neděle 14.2. setkání seniorů 17:00, setkání mládeže 19:00
Pátek v 15:30 náboženství,
v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek