Vernisáž výstavy Velké pašije

Instalace v Litomyšli

Instalace Velkých pašijí v Litomyšli

V našem kostele sv. Vojtěcha odhalujeme 7. února 2016 obraz Velké pašije akademického malíře Miroslava Rady, který se letos se dožívá devadesáti let (narozen 23. února 1926 v Praze)! Tento významný český malíř, ilustrátor i pedagog vyzdobil svými díly řadu sakrálních prostorů. V letech 1945 až 1950 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Byl členem uskupení „Proměna“, s nímž absolvoval několik výstav, ale od roku 1962 vystavuje samostatně, a to jak v Česku, tak také v zahraničí (Německo, Spojené státy, Chile) viz dále.

Dílo Velké pašije vzniklo v roce 2004 jako celoživotní reflexe tajemství velikonoc. Je to největší obraz tohoto autora. Na šířku má 7,44 metru, vysoký je 3,44 metru. Sám autor dílo komentoval, viz příloha Vojtíka č. 132. Dnes se o dílo starají synové autora Ondřej a Vojtěch.

Velké pašije budou v kostele k vidění od 7. 2. do konce postní doby, tedy do květné neděle 20. března.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

zdroj: www.rada-atelier.com

Ak. mal. Miroslav Rada

patří k velkým postavám moderního českého výtvarného umění.

Na stránkách ateliéru Rada (http://www.rada-atelier.com/) lze najít řadu zajímavých informací, z nichž citujeme:

„Patřím ke generaci malířů, která neměla právě lehký vstup do veřejného života. Těžce hledala svoji orientaci, svojí cestu k modernímu umění „pod zdviženými ukazováčky“ totalitních ideologů zahleděných do socialistického realismu. Umění bez svobody, pod nátlakem moci, nemohlo být ničím jiným než předstíráním, neupřímností, lámáním charakteru s důsledkem stagnace umělecké tvorby. Naštěstí řada malířů, hlavně mladých, mezi něž jsem se mohl počítat, usilovala za dveřmi svých ateliérů i nadále o moderní projev bez přetvářky, o projev pravdivý, vyjadřující náš současný životní pocit. V takovém ovzduší vznikaly mé malířské sny a představy. Uchoval jsem si vnitřní svobodu, přestože většina mého života se odvíjela v nesvobodě

Každý malíř také má svůj malířský rodokmen. Je nutné se o něco opřít a vytvořit si výchozí bod své práce. Tento bod jsem hledal v kubismu. Vždy jsem rád maloval v cyklech nejméně tří obrazů. Pozorný divák jistě vystopuje při všech proměnách rukopis mých obrazů či kreseb. Byl jsem solitér, mimo zařazení do proudu malířů, a bylo to i tehdy, když jsme v r. 1958 založili skupinu „PROMĚNA“, v níž jsme nebyli vázáni žádným společným programem, snad jen tím, že jsme si byli vědomi proměnlivosti života i díla. Naším vyznáním byla svoboda tvorby a individuální přístup k ní. Vyžadovalo to vzájemnou toleranci, což jsme v posledku dokázali. Založení této skupiny tehdy bylo pro nás vlastně jedinou možností jak vystavovat.
Po krátkém nadechnutí v uvolnění kolem roku 1968, a možností snáze vystavovat, přišla normalizace, která pro mne znamenala nové omezení, tj. na dobu třinácti let zastavení výstavní činnosti v tuzemsku. Po roce 1989 jsem měl několik výstav v Praze i v dalších místech v Čechách a na Moravě. Mojí nejrozsáhlejší realizací bylo pět velkých obrazů pro vinohradský kostel Českobratrské církve evangelické, které jsem s potěšením maloval a v roce 2000 sboru věnoval…“

 

Odkazujeme na zajímavý rozhovor s autorem z roku 2011.

Příklad dalších děl autora lze najít např. zde.

Z životopisu uvádíme:

Studia

1945-50 Profesura výtvarné výchovy na VUT při architektuře
Pedagogická fakulta University Karlovy Praha
(Prof. Cyril Bouda, Martin Salcman, Karel Lidický)

Samostatné výstavy

1962 České Budějovice, OÚNZ
1964 Praha, Alšova síň (Umělecká beseda)
1964 Cheb, Filmový klub
1967 Duchcov, Zámecká galerie
1967 Holandsko, Enkhuizen, Galerie Dromedaris
1968 SRN, Bielefeld, Galerie Die Brücke
1968 SRN, Kolín nad Rýnem, Galerie Boissare
1969 USA, New York, Philipe Hall
1969 USA, Detroit, Wayn State University
1969 USA, Cranbrook, Academy of Art Galleries
1970 USA, Indiana
1979 SRN, Bielefeld, Galerie ZIF
1982 Praha, Biologické ústavy ČSAV
1982 SRN, Bielefeld, Galerie ZIF
1986 SRN, Bünde, Krajské muzeum
1986 USA, Livinia, Felowship Hall
1987 Praha, Závodní klub Motorlet Jinonice
1988 Čelákovice, Městské muzeum
1989 Praha, Galerie Genesis
1990 Praha, Galerie Genesis
1991 Chile, Santiago
1992 Praha, Galerie Vltavín
1993 Praha, Parlament České republiky
1993 USA, Detroit – S.I.P. Gallery
1993 Náchod, Státní galerie výtvarného umění
1993 SRN, Bielefeld-Brackwede, Městská galerie
1994 Ústí nad Labem, Městské muzeum
1995 Pelhřimov, Městská galerie
1996 Praha, Galerie Vltavín
1996 Praha, Galerie Genesis
1996 Bechyně, Galerie Zámecká sýpka – retrospektivní výstava
1996 Brno, Červený kostel
1997 Moravský Krumlov, Městská galerie
1997 SRN, Erlangen
1998 Hlinsko, Městské muzeum a galerie – retrospektivní výstava
2001 Olomouc, CMTF UP
2001 Libčice n.V., Kostel ČCE

Výstavy se skupinou Proměna

1959 Praha, Galerie mladých (U Řečických)
1961 Praha, Nová síň
1961 Příbram, Kulturní dům
1964 Praha, Nová síň
1964 Plzeň, Galerie ČVUT
1966 Praha, Nová síň
1968 Písek, Okresní muzeum

Účast na výstavách

1958 Brno, Dům umění
1961 Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum
1962 Duchcov, Osvětová beseda
1962 Praha, Mánes
1964 Praha, Mánes
1967 Praha, Mánes
1969 Jugoslávie, Izlake a Zagorje
1970 Jugoslávie, Izlake a Zagorje
1973 Praha, Galerie bratří Čapků
1976 Praha, Čs. spisovatel
1983 SRN, Mnichov – Výstava Art centra
1984 Kostelec nad Černými Lesy, Galerie H
1985 Kostelec nad Černými Lesy, Galerie H
1986 Kostelec nad Černými Lesy, Galerie H
1988 Praha, Závodní klub Motorlet Jinonice
1989 Čelákovice, Městské muzeum
1989 Praha, Galerie Genesis
1990 Polička, Městské muzeum a galerie
1990 Praha, Galerie Genesis
1991 Praha, Muzeum hl. města Prahy
1991 Praha, Galerie Genesis
1992 Čelákovice, Městské muzeum
1992 Praha, Galerie Genesis
1992 SRN, Münster, Městská galerie
1993 Praha, Galerie Genesis
1994 Praha, Galerie Genesis
1995 Praha, Galerie Genesis
1995 Praha, kostel U Martina ve zdi – v rámci festivalu „Starý Zákon v umění“
1999 Dobříš, Městská galerie
2000 Praha, Salon 2000 – Výstaviště
2000 Rychmburk, Výstava „Umělecké huti rodiny Radových“
2002 Havířov, Galerie Spirála, Výstava „Umělecké huti rodiny Radových“
2003 Libčice n.V., Kostel ČCE, Velikonoční výstava M.+O.+V. Radovi

Realizace

1967 Cheb, evang. modlitebna – „triptych Narození“
1976 Kutná Hora, evang. kostel – diptych „Starý Zákon“ a „Nový Zákon“
1982 Praha – Kobylisy, evang. modlitebna – obraz „Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest i na věky“
1984 Zlín, kostel ČCE – úprava interiéru
1985 Praha – Nové Město, modlitebna evang. církve metodistické – obraz „Jákob zápasí s andělem“
1985 Jimramov, Karafiátova síň sboru ČCE – hořící keř, kresby Karafiátových Broučků
1986 Jimramov, kostel ČCE – úprava interiéru, obraz na kruchtě, design nových varhan
1986 Proseč u Skutče, evang. sborový dům – obraz „Pláč Jeremiášův“
1986 Broumov, evang. modlitebna – kříž
1987 Louny, kostel ČCE – úprava interiéru, obraz „Oběť“ 1988 Praha – Nové Město, interiér čekárny II. chirurg. kliniky, obraz
1988 Kroměříž, evang. modlitebna – gobelin, keramické kalichy, obraz do niky
1988 Javorník u Jeseníku – malba na celé fasádě fary ČCE
1991 SRN, Bielefeld, Bodelschwinghgemeinde – obraz „Poslední večeře“
1992 SRN, Bielefeld, Mathäuskirche – triptych „Křest Duchem Sv.“, „Kříž-Kristus“, „Malá večere Páně“
1995 model pro presbyterium kostela sv. Klimenta v Praze
1998 Praha – Vršovice, evang. modlitebna – kříž a desky Desatera
2000 Praha – Vinohrady, evang. modlitebna – 5 obrazů s motivy Starého a Nového Zákona
2001 Praha – Vršovice, kostel sv. Mikuláše – obraz „Sv. Mikuláš“
2003 Praha – Nové Město, evang. sborová místnost – škrábaná kolorovaná kresba „Uzdravení slepého“

Zastoupení ve sbírkách

Galerie hl. města Prahy
Městské muzeum a galerie, Polička
Městská galerie, Hlinsko
Galerie Zagorje, Slovinsko

Soukromé sbírky

Spolková republika Německo
Spojené státy americké
Švýcarsko
Česká republika