Ohlášky 31. 1.

Bohoslužby v týdnu:
Pondělí mše sv. v 17:30 hod
Úterý Svátek Uvedení Páně do chrámu mše sv. v 17:30 hod.
Středa mše sv. v 17:30 hod.
Neděle mše sv. v 9:30 hod.

Další program:
Pátek v 15:30 náboženství,
v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek