Ohlášky 13. prosince

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod, neděle v 9:30 hod.

Příležitost ke svátosti smíření:
pondělí v 16:00 hod. děti do 10 let potom od 18:00 hod. příležitost pro dospělé.
středa v 18:00 hod mládež.

Další program:
Pátek v 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek
20:00 modlitba Taize

Jako samostatný program pro děti je zde po schůzkách „spaní v kostele“.

Přejít nahoru