Ohlášky 6. prosince

Pořad bohoslužeb v týdnu: pondělí a středa jsou pravidelné mše sv. v 17:30 hod.

V úterý, tj. 8.12. je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to doporučený svátek, tedy každý katolík by měl být ten den na mši sv.
Zde mše sv. bude v 17:30 hod.

Další program:
V pátek v 15:30 náboženství
v 16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů

V sobotu 12. 12. je také u nás na Hradčanech otevření Svaté brány – na zahájení Svatého roku milosrdenství. Zahájení liturgie je v bazilice sv. Jiří v 10:00 hod. Odtud se půjde průvodem do katedrály, před kterou bude liturgie otevření Svaté brány, a tedy všichni budou mít možnost touto Svatou bránou projít. Pak bude následovat mše svatá.